Szatkownica first

W wybranych biurach a instytucjach rzuca się lub magazynuje się substancje, jakie mogą stanowić poważne za tworzenie atmosfery wybuchowej z powietrzem. Będą toż w szczególności takie substancje, jak gazy, ciecze oraz ciała stałe o znacznym stopniu rozdrobnienia np. pył węglowe, pył drzewny itp.

W takich możliwościach pracodawcy są zobowiązani do osiągnięcia oceny ryzyka wybuchu oraz oceny zagrożenia wybuchem. W szczególności należy wskazać na terytoria i miejsca, gdzie pojawia się największe ryzyka wybuchem. Strefy zagrożenia wybuchem powinny być ponadto niezastąpione w strefach i pomieszczeniach zewnętrznych. I domaga się od pracodawców przygotowania graficznej dokumentacji, która będzie regulować i również wskazywać czynniki, które potrafią inicjować zapłon.

Ocena zagrożenia wybuchem musi być wykonana na podstawie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z okazją wystąpienia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

W ramach oceny zagrożenia wybuchem robi się charakterystyki obiektu. Zaleca się na jego powierzchnię, ilość kondygnacji, pomieszczeń, ciągów technologicznych itp. Sprawdza się czynniki, które potrafią doprowadzać do stworzenia pożaru lub wybuchu. Zakłada się sposoby oraz style, dzięki którym dopuszczalne będzie osłabienie i wyeliminowanie zagrożeń pożarowych i wybuchowych. Wymienia się jaka jest grupa substancji palnych, jakie mogą sterczeć się źródłem potencjalnego wybuchu. Zaczyna się nowoczesne rozwiązania służące minimalizacji ryzyka wybuchowego.