Podajnik wibracyjny bebnowy

Transport innych materiałów stwarza konieczność wdrażania w tej branży nowoczesnych metod. Drinku spośród najbardziej prostych a wynoszących zastosowanie w wielu nowych rzeczach ziemie są podajniki wibracyjne.

Urządzenia te dają do transportu surowców zbrylonych, sypkich i suchych, na niezbyt duże odległości. Choć ich budowa kupi na porównanie kilku podajników w zestawienie szeregowe, takie rozwiązania umożliwiają wydłużenie drogi transportowej. Oferta producentów ma trzy pierwsze rodzaje przenośników, są to: przenośniki łańcuchowe, taśmowe, rolkowe i wibracyjne.

Przenośnik wibracyjny stanowi owo ustrojstwo w jakim surowiec zostaje przemieszczany, dzięki zastosowaniu jego bezwładności. Praca ich wierzy na skorzystaniu asymetrii ruchu, zwolnione tempo ciągnięcia się w przód i silny powrót sprawiają, że produkt ulega przesunięciu. Transport przeprowadzany przy zachowaniu takich urządzeń możliwy jest dzięki wykorzystaniu wibratorów będących różne częstotliwości drgań. Zabudowy tych maszyn są dobrane do wymogów mężczyzny natomiast potrafią one istnieć boczne, wysokie lub dolne. Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań pozwoli też na wykonanie zabudowy podwieszonej i podpartej.

Przenośniki wibracyjne dzielą się również sposobem zasilania. Oferowane przez producentów urządzenia są zasilane elektrycznie lub pneumatycznie. Oba te rozwiązania przedstawiają się niskim poborem zarówno prądu jak i powietrza, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu.

Podajniki wibracyjne są również stosowane w drogach gdzie potrzeba wstępnej segregacji materiału, jego chłodzenia lub podgrzania, nawilżenia czy odwodnienia. Szerokie zastosowanie sprawia, że producenci tych maszyn dostosowują swoje towary do innych potrzeb zamawiającego. Uwarunkowane obecne stanowi sposobem materiałów jakie będą transportowane, wydajnością i stosunkami w których będą używane.