Odpylacze kolumnowe

Odpylacze workowe, dzięki dużemu wyborowi w sytuacje worków filtracyjnych z nowych towarów i o rozmaitym wymiarze i różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i zamykanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w dowolnej gałęzi przemysłu, w którym istnieje problem z nieczystym powietrzem zachodzącym w ciągu przemysłowym.

elektroniczny obieg dokumentów w firmieNowości w Sage: Kadry i Płace One Payroll oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów | Systemy ERP | POLKAS

Niezwykle znane - filtry modułowe, które użytkowane są najczęściej w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, bardzo dobra wykonują swoją rolę oraz przy odciąganiu różnych rodzajów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W przystępnej możliwości jesteśmy zarówno wielkie firmy modułowe mogące obsługiwać wielkie hale produkcyjne jak również niskie odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla danych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów wyróżniają się wielką powierzchnią filtracyjną. Stosowane są do starych i drobnych pyłów. Odpylacze kasetonowe są wykorzystywane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z koncentracje na własną strukturę są silną przestrzeń filtracyjną.

Znacznie szybka gama proponowanych odpylaczy gwarantuje nam optymalny dobór maszyny do spraw konsumenta. Więcej danej o naszej możliwości można zyskać na bliskiej stronie internetowej lub łącząc się z nami bezpośrednio.

Świadczone przez nas urządzenia odpylające są widoczne w grup przeciwwybuchowej co świadczy, iż to odpylacz wykonany razem z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry powstające z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zapraszamy do zaznajomienia się z nowym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych formy, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie jeszcze w Twojej głowie zastosowanie i pozwoli utrzymać w nim czystość, zaś w toku zimy w sposobie recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.