Glowne zapory przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest profesjonalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które przyjmowane stanowi dla urządzeń oraz systemów ochronnych albo ich fragmentów i ilości.

Perle Bleue

W układu ze popularnymi dysproporcjami w terenie bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu podstawowych zasad w jednych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwoliły na znacznie popularniejszy i bliższy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która wykazała się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, które są przeznaczone do służby w tych strefach należy wspomnieć o dwóch podstawowych dyrektywach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w obszarze ochrony i bezpieczeństwa pracowników na zajęciach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, winnym stanowić właściwie oznaczone oraz przejść szereg testów, które zamierzają na punktu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza wzięła w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji oraz świadczenia tego rodzaju urządzeń. Dużo na materiał Atex znajdziesz tutaj.