Deklaracja zgodnosci z dyrektywa atex

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Używa się do produktów przeznaczonych do aktywności w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania kierujące się nie tylko do bezpieczeństwa ale także do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://multipozyczka.com.pl/ruda-slaska-pozyczka-przez-internet

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a ponadto związane spośród ostatnim całe procedury oceny w głównej mierze uzależnione są od stanu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie wytwarzało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać dany produkt, żebym mógł stanowić stosowany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie wielkie ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Jest ich dwie. W liczby klasie znajdują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni oraz na powierzchniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa zabiera się do urządzeń, które stosuje się w nowych miejscach, a które mogą stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń zarabiających w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej istotne wymagania można z możliwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do działalności w strefach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien być wyraźny, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub pojedyncze wyposażenia w obowiązku zapewnienia zgód z podstawowymi przepisami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.